Ansigterne bag historiebutikken – Københavns Universitet

Historiebutik > Ansigterne bag histori...

Hvem er vi?

Når du kontakter Historiebutikken, er det Martin Smith eller Tue Søvsø, du får fat i. Martin læser historie på kandidatdelen på Københavns Universitet. Tue læser Græsk og Latin på fagets overbygning. Martin og Tue vil hjælpe dig så godt, de kan og måske sende dine spørgsmål videre til én af forskerne på Historie.

Martin

"Jeg har siden jeg gik i folkeskolen interesseret mig for historie og været nysgerrig på at vide, hvordan fortiden så ud. Da jeg startede på HF blev min interesse for historie yderligere vakt. Jeg havde en underviser som var virkelig god til at vise hvordan, historien kan fortælle os meget om nutiden. Samtidig kan man også være med til at forme historien, når man arbejder med historiske kilder på en ny måde.

På HF var det til tider svært, at finde den rette formel på hvordan man laver en god problemformulering, hvad er kildekritik, og hvor finder jeg den gode litteratur? Jeg håber, at jeg i Historiebutikken kan vejlede og hjælpe elever, der står i samme situation, til at skrive en god og spændende opgave."

Tue

"Noget af det, der gjorde gymnasiet umagen værd for mig, var følelsen af, at fagene hang sammen og gav mig en baggrund for at forstå det, der foregik i samfundet omkring mig. I den forbindelse var faget Latin på mange måder the missing link mellem alle de forskellige fag, fordi man her på en og samme tid studerede én enkelt ting, nemlig sproget, og alting, hele den antikke kultur. Det var nok egentlig derfor, at jeg endte med at søge ind på Latin og Græsk ved Københavns Universitet.

I dag, mere end fem år senere, har jeg stadig følelsen af, at mødet med antikkens kulturer gør mig klogere på såvel mig selv som vores samfund. Det er denne oplevelse, jeg håber, at jeg kan være med til at give andre gennem Historiebutikken."