Hvad er kildekritik? – Københavns Universitet

Historiebutik > Hvad er kildekritik?

Kildekritik

 

Praktisk tilgang til kilderne

En vigtig del af en historieopgave eller en mundtlig eksamen i historie er at analysere kilder og vise, at man kan inddrage dem. Når du arbejder med kilder og kildekritik, er det vigtigt, at du danner dig et overblik over dine kilder og stiller de rigtige spørgsmål. Her på siden giver vi en kort introduktion til praktisk tilgang til kildekritik. 

For det første er det vigtigt at gøre sig klart, at der ikke findes "dårlige" kilder. Det kommer helt an på problemformuleringen, hvilke kilder, der kan bruges. Nazistisk propaganda kan f.eks. ikke sige noget om "hvordan jøderne var", men det kan sige noget om "hvordan nazisterne ønskede at fremstille jøderne". Det er derfor vigtigt at tænke meget over valget af kilder og brugen af dem. 

Når du skal vurdere en kilde i forhold til andre kilder eller i forhold til din problemformulering, kan du begynde med at undersøge og beskrive ophavssituationen. Det kan du gøre ved at stille nogle simple spørgsmål til kilden: 

  • Hvem har skrevet (lavet) kilden?

  Den, der har lavet kilden, kalder man for afsenderen. 

  • Hvem er den skrevet (lavet) til?

  Den, kilden er lavet til, kalder man for modtageren.

  • Har det nogen betydning for kildens indhold, hvem der er afsender/modtager? Hvis ja, hvilke?


Kilder kan være meget forskellige - det kan være alt fra en lov, f.eks. grundloven fra 1849, til en plakat, f.eks. en reklame fra Daells Varehus fra 1960'erne. 

I menuen til venstre er der gode råd at hente til analyse af fem forskellige kilder.