Tekster – Københavns Universitet

Tekster

 

I en analyse af tekster er det en god ide at stille følgende spørgsmål til sin kilde for at "åbne" den:

  • Hvilken form for kilde er det? Er det en lov, et uddrag af en dagbog, en artikel eller noget helt fjerde?
  • Hvornår er den skrevet?
  • Hvem har skrevet den? (Afsenderen)
  • Hvem er den skrevet til? (Modtageren)
  • Har det betydning for tekstens indhold, hvem der er afsender/modtager? Hvis ja, hvilken betydning?
  • Er der en bestemt holdning, mening eller syn på et bestemt emne i kilden? Hvis ja, hvilke argumenter bruges i kilden?