Hvis du har flere kilder – Københavns Universitet

Historiebutik > Hvad er kildekritik? > Hvis du har flere kilder

Hvis du har flere kilder

 

Hvis du har flere kilder, er det en god ide at diskutere kilderne i forhold til hinanden. Hvorfor og hvordan er de forskellige? Er de ens på nogle punkter? Hvordan ser de på samme problemstilling?

Det kan være en god hjælp at sætte kilderne ind i et skema. Det kan danne overblik over de forskellige argumenter og holdninger, der optræder i kilderne. 

 

   Forfatter/Afsender  Målgruppe/Modtager  Argumenter  Konklusion  
 Kilde A

    

       
 Kilde B

 

       
 Kilde C  
 
       
 Kilde D