Kom godt i gang med opgaven – Københavns Universitet

Historiebutik > Kom godt i gang med op...

Kom i gang med historieopgaven

Vælg et emne

Det er vigtigt at tænke over mulige emner i god tid. Tal med din lærer om, hvad der interesserer dig, og så kan han/hun nok hurtigt vurdere hvilke emner, der er gode at skrive opgave ud fra.

Du kan altid finde en spændende vinkel på de fleste historiske perioder. Hvis du f.eks. synes at 2. Verdenskrig er spændende, kan du vælge mange forskellige vinkler:

  • 2. Verdenskrigs betydning for kvindernes position i samfundet
  • Nazismen som ideologi
  • Danmarks samarbejdspolitik
  • modstandsbevægelsen i Danmark
  • Krig på film
  • Rusland under Stalin
  • Ung i Danmark under besættelsen
  • Og mange flere..

Der er altså uanede muligheder indenfor de forskellige historiske perioder, og det er vigtigt at du afgrænser emnet, så du ikke bare skriver en opgave om "2. Verdenskrig".

Lav en problemformulering

Når emnet er valgt og afgrænset skal du lave en problemformulering. Det er i problemformuleringen, at du får indkredset dit emne helt. Tænk på problemformuleringen som et eller flere spørgsmål, du virkelig gerne vil have svar på.

Vi følger et af de ovennævnte eksempler: "Krig på film". Her kunne problemformuleringen lyde: "Hvordan brugte den tyske regeringsmagt spillefilm som propaganda før og under krigen? Var der forskel i propagandaens indhold og fokus før og under krigen?

Hvis du har et emne men har svært ved at finde en problemformulering, så skriv til os på historiebutik@hum.ku.dk. Vi kan måske hjælpe dig til at finde den helt rigtige vinkel og en spændende problemformulering med kant.