Om historiebutikken – Københavns Universitet

Historiebutik > Om historiebutikken

Hvad er historiebutikken?

Historiebutikken er en hjælp til dig, der går i gymnasiet eller på HF og har valgt at skrive en skriftlig opgave, hvor fagene historie eller græsk og latin indgår, skal til mundtlig eksamen eller har et forløb med et af de tre fag.

Portalen er et supplement til den almindelige undervisning og opgavevejledning. Der sidder yderst kvalificerede studerende i fagene Historie, Græsk og Latin klar til at komme med konstruktiv kritik, gode råd og hjælp. Desuden formidles kontakt til de relevante fageksperter fra SAXO-instituttet.

Gymnasieportalen kan tilbyde:

  • Faglig sparring
  • Kontakt til forskere og undervisere på KU
  • Sparring i forhold til kilde- og litteratursøgning, metode, teori og opgavestruktur

Har du således brug for hjælp til et forløb, en mundtlig eksamen eller en opgave, så skriv til Historiebutikken på mailadressen historiebutik@hum.ku.dk.

Hvem står bag siden?

Saxo-Instituttet på Københavns Universitet står bag portalen, og vi håber, at vi hermed kan give en hjælpende hånd til både lærere og elever på gymnasierne og HF.